วัดป่าหินลาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดย นายพันธุ์ ถีสูงเนิน ได้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด จำนวน 26-3-15 ไร่ และนายตี๋ บริจาคเพิ่มอีก จำนวน 23 ไร่

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระพันธ์ กาญจโน พ.ศ. 2511-1526

2. พระกอง อิฐผโล พ.ศ. 2526-2527

3. พระเทพ สุวโร พ.ศ. 2527-2528

4. พระอธิการสมพงษ์ เขมานนฺโท พ.ศ. 2528- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- กิจกรรมการอบรมธรรมปฏิบัติ ทุกวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 15

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560