วัดเก่าประสบสุข


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2332 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- มีพระพุทธรูปไม้โบราณอายุกว่า 250 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นลักษณะแบบล้านช้างและคล้ายกับพระของเมืองหลวงพระบาง

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

คลังภาพ

หอระฆัง

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.