วัดโชติการาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2506

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสุทธิโชติวัฒน์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- วิหารไม้ไร้ตะปู สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดยใช้เสาไม้มะค่า 8 เหลี่ยม มีเสาทั้งหมด 24 ต้น แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ ไม้ที่นำมาทำเสาวิหารได้นำมาจากป่าเขตห้วยบง โดยใล้ล่อลากมาจนถึงสะพานไม้เพื่อข้ามลำน้ำมาศ แต่ล่อไม่กล้าข้ามสะพานไม้ ชาวบ้านจึงช่วยกันลากไม้ข้ามสะพานมายังวัด ซึ่งเสา 1 ต้น ใช้เวลา 1 วัน ใช้เวลาทั้งสิ้น 24 วัน ภายหลังได้มีการบูรณะวิหารหลังนี้ โดยนำเสา 12 ต้นออก เพื่อสร้างเป็นผนังปูนแทน ในการก่อสร้างไม่มีการใช้ตะปู แต่เป็นการทำสลักยึดต่อกันแทน เครื่องมือในการก่อสร้างเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทั้งสิ้น

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. (2561?). บ้านเขว้า หมู่ 8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560