วัดสีจาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2528

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเสน่ห์

2. พระอธิการโหมด พ.ศ. 2506

3. พระกิ่ง

4. พระเส็ง ปิยธโร พ.ศ. 2512-2516

5. พระอธิการพันธ์ อภิวณฺโณ พ.ศ. 2516-2522

6. พระครูถาวรธรรมานุศาสก์ พ.ศ. 2522- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อหมี พระพุทธรูปไม้ มีเรื่องเล่าว่า พบพระพุทธรูปอยู่ในป่าขณะไฟไหม้ ปรากฏว่าหลวงพ่อไฟไม่ไหม้ จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่ที่วัด จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:28 หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
แผนที่:https://goo.gl/maps/gRKA5wD6mEMTnurY6

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.