วัดหนองสรวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอพระ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อรอด พรหมปญโญ (พระครูพรมวิหาร) ผู้บุกเบิกพัฒนาวัดเป็นรุ่นแรก

2. พระจันทร์ พ.ศ. 2460-2474

3. พระเหลือม พ.ศ. 2474-2479

4. พระโพธิ์ พ.ศ. 2479-2486

5. พระหยวก พ.ศ. 2486-2494

6. พระอิ่ม พ.ศ. 2494-2497

7. พระครูวินิตนวการ (หลวงพ่ออินทร์ ปัญญาวุโฑ)

8. พระครูสุขุมวัฒนาธร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560