วัดสี่เหลี่ยม หรือ วัดบ้านสี่เหลี่ยม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูบุญธรรมประคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.