วัดฉิมพลีโนนงิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

ลักษณะวัด พัทธสีมา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญศาลาหาญหิรัญสามัคคี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูโอภาสวรวัฒน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
แผนที่:https://goo.gl/maps/K5yT8JLej8U4EGQk9

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560