วัดเมตตาราษฎร์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหอม เมตฺตาสโย พ.ศ.2510-2520

2. พระครูวิมลเมตตาคุณ พ.ศ.2521-(ปัจจุบัน)

สิ่งที่น่าสนใจ

- มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 159 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.