เมรุพรหมทัต


รายละเอียด

เจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่ สร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพิมาย ตั้งอยู่บนเนินดิน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลานประทักษิณโดยรอบ โดยมีความเชื่อของตำนานพื้นบ้านเรื่องท้าวปาจิตกับนางอรพิม ว่าเป็นสถานที่ถวายเพลิงพระศพท้าวพรหมทัต ผู้ครองเมืองพิมาย ซึ่งได้หลงรักนางอรพิมคู่ครองท้าวปาจิตโอรสพระเจ้าอุทุมราช ผู้ครองเมืองนครธม จนถูกท้าวปาจิตปลงพระชนม์

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ถนนบูชายันต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. เมรุพรหมทัต. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.doomadoo.com/2012/04/meru-brahmathat.html