ศาลเจ้าพ่อหลวงราช


รายละเอียด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งพิงของชาววังน้ำเขียวในยุคโบราณ ที่สร้างตำนานเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์หลายครั้งหลายครา ยังคงได้รับความสนใจจากชาววังน้ำเขียวรุ่นใหม่และนักเดินทางที่มักจะมากราบไหว้ขอพรกันอยู่เสมอ เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อหลวงราช มีเรื่องเล่ากันว่า การบนบานศาลกล่าวจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีความเป็นมาของชุมชนบ้านศาลเจ้าพ่อ (กม.79) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อใดยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ ได้ความว่า พื้นที่แถบนี้เดิมทีเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นทางสัญจรค้าขายของพ่อค้า โค กระบือ ในภาคอีสาน โดยบรรดาพ่อค้าพบว่าพื้นที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย จึงอพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานบริเวณศาลเจ้าพ่อในปัจจุบัน จากสภาพพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นเหตุให้เกิดไข้ป่า ไข้ทรพิษ ยาสั่ง ฯลฯ ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง ในยุคนั้นไม่มีหมอรักษา จึงเข้าไปบนบานต่อศาลเจ้าพ่อหลวงราช (เทพารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา) ที่ตนเองเคารพนับถือ ให้หายจากอาการเจ็บป่วย เป็นเหตุน่าอัศจรรย์ที่มีคนหายจากอาการป่วยไข้ จึงนำเครื่องบนบานศาลกล่าวมาบวงสรวงและสร้างศาลให้ด้วยความเคารพนับถือ จากความเชื่อดังกล่าวทำให้พ่อค้า ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาเข้ากราบไหว้และขอพรให้เดินทางปลอดภัย ทำมาค้าขายได้กำไรงาม ฯลฯ เรื่อยมากระทั่งถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านศาลเจ้าพ่อ (กม.79) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. ศาลเจ้าพ่อหลวงราช. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.วังน้ําเขียว.net/webboard/viewtopic.php?q_id=4&topic=ศาลเจ้าพ่อหลวงราช