วัดตะกุดเครือปลอก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. 2473

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระจง พ.ศ. 2453-2457

2. พระสนธิ์ พ.ศ. 2460-2463

3. พระแดง พ.ศ. 2464-2466

4. พระตุ๋ย พ.ศ. 2467-2469

5. พระรอด พ.ศ. 2470-2476

6. พระถัง พ.ศ. 2477-2492

7. พระแดง พ.ศ. 2493-2498

8. พระครูจักราชคณารักษ์ พ.ศ. 2508

9. พระอธิการมงคล นาถธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2534

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:37 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560