วัดเจริญสุคันธาราม หรือ วัดบ้านกันผม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2391 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2432

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการตุ่น

2. พระอธิการพร้อม ทิฏฐธมโม (หลวงพ่อพร้อม)

3. พระอธิการพร้อม ทิฐฺฏธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถ หน้าบันปั้นเป็นรูปพุทธประวัติ ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ เพื่อแสดงปฐมเทศนา ให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป โดยรูปปั้นพระพุทธเจ้าปางแสดงปฐมเทศนานี้ มีการชูมือขวา 2 นิ้ว ซึ่งแปลกกว่าพระปางนี้ทั่วไปที่จะแบมือ สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง อุโบสถแห่งนี้มีการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ซึ่งขณะนั้นพระอธิการตุ่น เป็นเจ้าอาวาส โดยมีช่างจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ออกแบบอุโบสถ แต่หลังจากสร้างอุโบสถเสร็จไม่นานพระอธิการตุ่น ก็ได้ลาสิกขาบท โดยที่ชาวบ้านก็ไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรแปลกอยู่บริเวณจั่วอุโบสถ จนกระทั่งหลายปีต่อมาได้มีผู้สังเกตเห็น และมีการพูดต่อ ๆ กันไปถึงความแปลกของพระพุทธรูปปางชู 2 นิ้ว ซึ่งหลายคนตั้งชื่อพระพุทธรูปปางนี้ว่า "ปางสู้ ๆ" เหมือนเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่มาพบเห็นอย่าท้อแท้กับอุปสรรต่าง ๆ นานาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ส่วนจุดมุ่งหมายของผู้สร้างจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครทราบได้ แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ทำให้คนสนใจในการศึกษาพระพุทธประวัติมากขึ้นด้วย และกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกันผม หมู่ที่ 13 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.