วัดตะคร้อ (บ้านตะคร้อ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสว่าง อินฺทปญฺโญ

2. พระเข็ม

3. พระอาวุธ พ.ศ. 2512- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 118

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ถนนเจนจบทิศ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/