วัดขุนละคร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2504 สังกัดมหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เดิมบ้านขุนละครไม่มีวัด หรือ สำนักสงฆ์ ชาวบ้านต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดโพนทรายด้วยความลำบาก เนื่องจากไม่มีถนนต้องเดินลัดทุ่งนา ต่อมาได้ขอแยกมาก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่โดยการนำของพระสังข์ ปัญญาทีโป และคุณพ่อคำ หีบสำโรง ซึ่งได้รับบริจาคทึ่ดินจากคุณแม่สุข ลัดสำโรง คุณแม่อยู่-คุณแม่ศรี และชาวบ้านอีกหลายท่าน พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์ใหม่อยู่สุขสามัคคีธรรม โดยมีชาวบ้านขุนละคร และบ้านโคกขุนละคร ร่วมใจทำบุญทำนุบำรุงค้ำจุนพระศาสนาด้วยกันทั้ง 2 หมู่บ้านเรื่อยมา

     ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการแบ่งเขตตำบล และหมู่บ้านขึ้นใหม่จากเดิม ชื่อบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเพื่อให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน โดยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านลงมติให้เปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม ชื่อวัดใหม่อยู่สุขสามัคคีธรรม มาเป็น วัดขุนละคร จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูประเสริฐ โชติธมโม

2. พระสมุหมนูญ สมงคโล

3. พระปลัดฤทธิชัย ทีปธมฺโม (พระอาจารย์สวย) 1 พ.ค. 2555- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด เนื่องจากพระมีสีดำ จึงได้ชื่อว่า หลวงพ่อดำ เป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ หน้าตักกว้าง 35 นิ้ว สูง 49 นิ้วท่านได้ถือกำเนิดขึ้น ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำความเสียหายแก่บ้านเรือน และวัดวาอารามในกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก ทางราชการจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อดำจากวัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ไปไว้ยังจังหวัดปราจีนบุรี แต่สงครามยังคงดำเนินการต่อเนื่อง จึงอัญเชิญหลวงพ่อดำจากจังหวัดปราจีณบุรี มายังจังหวัดนครราชสีมา ประดิษฐานไว้ที่วัดแจ้งใน กระนั้นสงครามยังคงลุกลามตามหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทางราชการจึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย

    อนึ่งนอกจากหลวงพ่อดำ แล้วยังมีพระพุทธรูปอีกองค์ที่สร้างด้วยสำริดคลื่อนย้ายมาด้วยกันตั้งแต่ต้น นั้นก็คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ โดยเชื่อว่าทั้ง 2 องค์ เป็นพระพี่-น้องกัน สันนิษฐานว่า หลวงพ่อดำเป็นองค์พี่ และหลวงพ่อสัมฤทธิ์เป็นองค์น้อง ปัจจุบันหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประดิษฐานที่วัดบ้านงิ้ว อำเภอปักธงชัย

    ต่อมาชาวบ้านขุนละครได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นแต่ยังไม่มีพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชา จึงได้ขออัญเชิญหลวงพ่อดำจากวัดกุดสวาย มาเป็นพระประธาน ณ วัดขุนละครสืบมาจนถึงปัจจุบัน - สักการะขอพรพญานาคราช

- โครงการ 9 วัด 9 บุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทาง

    เริ่มต้นจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนสาย 304 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ถึงสี่แยกลำพระเพลิง เลี้ยวซ้ายเส้นทางสาย 24 (ปักธงชัย-โชคชัย) และเลี้ยวขวาบ้านนกออก อำเภอปักธงชัย

ผู้แต่ง

วัด

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

https://goo.gl/maps/goH9HCgo8nn4NrL46

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:108 บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พงศ์บัณฑิต อินทโสฬส. (2558). วัดขุนละคร. [นครราชสีมา: วัดขุนละคร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา].