ไร่ ป.ปราการ


รายละเอียด

ผักไร้สารพิษ ออแกนิค ของแท้จาก “ไร่ ป.ปราการ” หรือสวนลุงเปีย เป็นไร่เกษตรอินทรีย์รุ่นบุกเบิกของอำเภอวังน้ำเขียว และเป็นแหล่งผลิตพืชผักออแกนิคที่ ส่งขายตามห้างใหญ่ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยมันสมองและสองมือของลุงเปีย ที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเกษตรกร ปลูกพืชผักออแกนิคไร้สารพิษให้ลูกหลานชาววังน้ำเขียว และคนไทยได้รับประทานกันทั่วประเทศ แม้ปัจจุบันลุงเปียจะไม่ได้เปิดสวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและซื้อหาผักเมืองหนาว อาทิ สลัดคอร์ส สลัดกรีนโอ๊ค สลัดเรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮดฯลฯ กันได้ในบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆ

พืชไร้สารพิษ (พืชออแกนิค) หมายถึง พืชหรือผลิตผลที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีเพื่อป้องกันและปราบศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด ผลิตผลที่ได้จึงไร้สารพิษ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์:08-9583-6804

รายการอ้างอิง

  1. ไร่ ป.ปราการ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.wnk.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2010-12-14-12-07-04&catid=9:agrotourism&Itemid=15