วัดทัพมะขาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย เดิมพื้นที่บริเวณวัดเป็นป่ามะขาม มีเรื่องเล่ากันว่า ในสมัยโบราณมีการยกกองทัพและรวบรวมกำลังพลบริเวณป่ามะขาม และรบชนะเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านทัพมะขาม และได้ตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้าน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.