สำนักสงฆ์บ้านหนองกกไม้พอก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด สำนักสงฆ์ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290