วัดสมานมิตร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2439 และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถหลังใหม่ อุโบสถหลังเก่า ศาลาโค้งริมสระน้ำ ศาลาการเปรียญ ศาลาปู่พญานาค ศาลาโค้งสมเด็จองค์ปฐม วิหารหลวงปู่ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ สถานที่อาบน้ำนมต์ถวายสังฆทาน กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูโกศลวิทยาคม (พระอาจารย์ป๋อง โกสโล) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ 

ท้าวเวสสุวรรณ ไหว้เพื่อขอพร เสริมสิริมงคล สำหรับ สายบุย หรือ สายมู

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- พิธีครอบเศียรครูประจำปี

- พิธีสะเดาะเคราะห์ ไหว้พระ เสริมดวง แก้ดวงอาบน้ำมนต์ ต่อชะตาชีวิต

- ตลาดชุมชน

ความเชื่อ

- การมากราบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในการค้าขาย

- มีการจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ ไหว้พระ เสริมดวง แก้ดวงอาบน้ำมนต์ ต่อชะตาชีวิต 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ท้าวเวสสุวรรณ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064331754096&locale=th_TH

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2560, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560