พิพิธภัณฑ์เกวียนอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร


รายละเอียด

 เนื้อหา: วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา

     พิพิธภัณฑ์เกวียน รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร (ว.ศรีสุโร) นับเป็นพิพิธภัณฑ์เกวียนแห่งแรกของประเทศไทยและโลก ก่อตั้งขึ้นโดยทุนส่วนตัวอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ภาคใต้ แต่มีความสนใจและชื่นชอบในงานช่างและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน ตั้งแต่เป็นนิสิตผู้ช่วยอาจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจบการศึกษาได้ไปเป็นอาจารย์สอนทางด้านสถาปัตยกรรม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ต่อมาอาจารย์ได้รวบรวมพาหนะยุคแรกแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ เกวียนโบราณ ปัจจุบันอาจารย์วิโรฒได้เสียชีวิตแล้ว แต่ยังทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับร้านดินดำ จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของด่านเกวียน และที่พักอาศัยของครอบครัวอาจารย์ ปัจจุบันเกวียนมีมากกว่า 60 เล่ม โดยเป็นเกวียนที่มาจากหลายพื้นที่ หลายภูมิภาค ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม การใช้งาน และสภาพภูมิประเทศ

สถานะ: เปิดดำเนินการ

จัดการโดย: ส่วนบุคคล

วันและเวลาทำการ: กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑ์

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

เกวียน, พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ชุมชน, เครื่องปั้นดินเผา, ด่านเกวียน, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ร้านดินดำ บ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์:08 1660 8214 08 8582 0388 (อาจารย์เปรมจิต ศรีสุโร)

รายการอ้างอิง

  1. พิพิธภัณฑ์เกวียน. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2565, จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/907
  2. พิพิธภัณฑ์เกวียนของ อาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556, จาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=908
  3. พิพิธภัณฑ์เกวียนของอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556, จาก http://www.dankwian.com/thai/person.php