ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ


รายละเอียด

อายุประมาณ 200 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ 8 ไร่ เฉพาะบริเวณไทรงามปกคลุมประมาณ 2 ไร่ มีความร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเย็นสบาย เป็นต้นไทรต้นเดียวที่มีกิ่งก้านขยายออกไปทุกด้านเฉลี่ยปีละประมาณ 1 เมตร

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บริเวณริมลำน้ำมูล หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=303202