เขาสะเดา


รายละเอียด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ชมรมร่มร่อนแห่งประเทศไทย ได้มาจัดตั้งอยู่บนยอดเขาสะเดา เปิดให้เล่นร่มร่อน ถือว่าเป็นจุดเล่นร่มร่อนที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยภูมิประเทศเป็นเนินเขา ด้านทิศตะวันตกของเขาลักษณะเป็นร่องลม มีกระแสลมพัดมาทั้งวัน ทำให้เขาสะเดาจัดเป็นจุดที่ดีที่สุดในประเทศไทยในการการเล่นร่มร่อนและยังสามารถชมวิวที่สวยงาม ถ้าหากยืนอยู่ด้านหลัง (ทิศตะวันตกของเขา) จะสามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคลอง

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 บ้านหนองห่าน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. เขาสะเดา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4995-เขาสะเดา.html