วัดศรีชมพู


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิกาลถวิล ถิรธมฺโม พ.ศ. 2504-2508

2. พระเคน พ.ศ. 2508-2516

3. พระนิธร อสิญาโณ พ.ศ. 2516-2524

4. พระวิเชียร คุณธมฺโม พ.ศ. 2524-2528

5. พระบุญถิ่น สุภทฺโท พ.ศ. 2528-2536

6. พระชาลี พ.ศ. 2536-2537

7. พระจักขิน อตฺถกาโม พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:37 บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.