วัดหนองจาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสม

2. พระเลี้ยง

3. พระคำตรา

4. พระถาวร

5. พระโฮม

6. พระทองหลาง

7. พระสา

8. พระเเป โชติธมฺโม พ.ศ. 2536

9. พระอธิการชาตรี อาสโภ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พ.ศ. 2560 โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:545 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.