วัดปทุมวนาราม หรือ วัดป่าหนองบัวลาย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ พ.ศ. 2559เดิมชื่อ "วัดสุสาน" ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าหนองบัวลาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดปทุมวนาราม" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หล่วงปู่ปทุมสรารักษ์ ซึ่งเป็นผู้สร้างวัด

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูปทุมสรารักษ์ พ.ศ. 2498-2535

2. พระอธิการวิชัย ฐิตสีโล พ.ศ. 2536

3. พระครูปทุม สีลาภรณ์วิชัย (วิชัย ฐิตสีโล) พ.ศ. 2553- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวลาย วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองบัวลาย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560