ปรางค์กู่


รายละเอียด

โบราณสถานที่สร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏ เป็นปรางค์ขนาดเล็ก มีฐานสี่เหลี่ยม ก่อด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด แต่ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพังไปแล้ว หลงเหลือเพียงซากฐานไม่สูงนัก ภายในองค์ปรางค์มีพระพุทธรูปดินเผาซึ่งยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ 4-5 องค์ จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน สันนิษฐานว่าสร้างรุ่นเดียวกบปราสาทหินพิมาย และปรางค์สีดา

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บริเวณโรงเรียนวัดบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/ปรางค์กู่.html