บึงโพธิ์ปรือแวง


รายละเอียด

บึงขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ชาวตำบลหนองงูเหลือมใช้น้ำในบึงโพธิ์ปรือแวง มาทำน้ำประปาใช้ จำนวน 10 หมู่บ้านเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้าน และใช้น้ำทำนาปรังบางส่วนได้ด้วย ในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้จัดทำแผนพัฒนาตำบลเป็นสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 หมู่บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : สถานที่ท่องเที่ยว . สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=303204