ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า


รายละเอียด

ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า เป็นท่าน้ำคลองธรรมชาติไหลผ่าน ที่มีความร่มรื่น เและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในหมู่บ้าน โดยอาจจะเยี่ยมชมกลุ่มทำเส้นหมี่บ้านน้ำฉ่าพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ ขณะนี้ยังไม่มีสถานที่พักบริการสำหรับรองรับการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉ่า ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : สถานที่ท่องเที่ยว . สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=301903