ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ


รายละเอียด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ เป็นไร่นาสวนผสมที่มีทั้งแปลงปลูกข้าว ไม้ผล เลี้ยงไก่บนบ่อปลา เลี้ยงไก่และเป็ดไก่ เป็นต้น

สนใจเยี่ยมชม ติดต่อ นายเจริญ ชาญสูงเนิน

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์:0 4433 3049

รายการอ้างอิง

  1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลขามทะเลสอ. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/3135-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ.html