หาดเนรมิต อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ


รายละเอียด

เป็นชายหาดอ่างเก็บน้ำ ที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านทองหลางและบ้านหนองอ้ายอู๊ก ห่างจากถนนหมายเลข 2016 ประมาณ 13 กิโลเมตร บริเวณสันอ่างเก็บน้ำเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ที่มีสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถบรรจุน้ำ ได้ประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน เช่น การหาปลา ฯลฯ และเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กรมส่งเสริมการปกครอง. หาดเนรมิต อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=103018&random=1364774379843
  2. ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง : สถานที่ท่องเที่ยว . สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=300408