วัดอัมพวโนทยาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน 120 ไร่

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

สิ่งที่น่าสนใจ

- สถานที่การฝึกอบรม วิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน

- บริเวณภายในวัดมีต้นไม้นานาพันธุ์ ร่มรื่น เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=31