พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศิริบ้านไร่


รายละเอียด

      ก่อตั้งขึ้นจากการที่วัดมีวัตถุโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ของจ้าอาวาสองค์ก่อนที่ได้เก็บสะสมไว้ เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และได้รับบริจาคจากชาวบ้านศิริบ้านไร่ เจ้าอาวาสวัดศิริบ้านไร่ พระครูโอภาสกิจจานุกูล (อุทัย ตนฺติปาโล เกตุสูงเนิน) จึงได้รวบรวม จัดหมวดหมู่ ให้ผู้ที่มาวัดได้มาชมกันอย่างใกล้ชิด โดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโนนไทย (วัดศิริบ้านไร่)

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑ์

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

พพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ชุมชน, วัดศิริบ้านไร่

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโนนไทย. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2556, จาก http://m-culture.in.th/album/view/168063/