ป่าชุมชนช้างตกตาย


รายละเอียด

ป่าเบญจพรรณแล้ง รุ่นที่ 3 มีความหนาแน่นของป่าปานกลาง มีพันธุ์ไม้ เช่น แสมสาร มะค่าแต้ พันชาด ระเวียง ตะขบป่า หนามตะครอง ชงโค อ้อยช้าง กระทุ่ม

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นอาหารของคนในชุมชนและสมุนไพร ได้แก่ กระเจียว ผักชีช้าง ผักหวาน พังคี ส้มป่อย เปราะหอม ย่านาง เห็ดชนิดต่างๆ

พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ปอขี้ตุ่น เพ็ก หญ้าแฝก สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กิ้งก่า งู กระแต อีเห็น พังพอน นกชนิดต่างๆ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 บ้านวังยายทอง  ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. ป่าชุมชนช้างตกตาย. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://thaiforestherb.blogspot.com/2009/05/blog-post_23.html