วัดเขาแผงม้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เดิมเป็นสำนักสงฆ์เขาแผงม้า หรือ วัดเขาแผงม้า เกิดจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538 นายส่องขวัญ และนางนภา สุวรรณเตมีย์ ได้ถวายที่ดินให้แก่พระอาจาร์อนันต์ อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 73) จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเป็นวัดป่าขึ้น

        โดยในปี พ.ศ. 2539 พระอาจารย์อนันต์ ได้มอบหมายให้พระอาจารย์กนก สุรปัญโญ (มิตร) และพระลูกวัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง อีก 2 รูป เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ ในระยะแรกได้สร้างที่พักชั่วคราว ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ พร้อมปลูกต้นไม้น้อยใหญ่ เพื่อฟื้นฟูให้เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเป็นวัดป่า ต่อมาก็เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ สร้างโรงย้อมผ้าสำหรับซักย้อมผ้าจีวรตามวิธีในสมัยพุทธกาลโดยใช้แก่นขนุนสับต้มกับน้ำ และใช้ความร้อนจากเตาย้อมผ้าเพื่อใช้สำหรับต้มน้ำสมุนไพรอบไอน้ำรักษาโรคได้ตามแบบโบราณ

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์กนก สุรปญฺโญ (มิตร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 164

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดินอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
อีเมล์:watkhaophaengma@hotmail.com
เว็บไซต์:http://www.watkhaophaengma.com/index.php
แผนที่:https://goo.gl/maps/MedWFUvkJQcFNwFu5

รายการอ้างอิง

  1. ในหลวงพระราชทานวิสุงคามสีมา 252 วัดทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อ 31 มี.ค. 2563 จาก http://www.dailynews.co.th/education/200760
  2. วัดเขาแผงม้า. สืบค้นเมื่อ 31 มี.ค. 2563, จาก http://www.watkhaophaengma.com/index.php