ที่พักสงฆ์ใหม่พัฒนาธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สังกัดมหานิกาย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหวาน ชินวโร นามสกุล สนกระโทก พ.ศ. 2548- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.