ที่พักสงฆ์ชลประทานนาตลิ่งชัน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 สังกัดมหานิกาย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.