ที่พักสงฆ์บ้านคลองกลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 เรียกอีกชื่อว่า "วัดบ้านคลองกลาง" สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระนวย กิจฺจสาโร

2. พระเย็น ปญฺญาวโร นามสกุล ยี่จตุรัส

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.