ที่พักสงฆ์บ้านไร่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นที่ป่าช้า โดยแม่ชีเคลื่อน เปรี่ยมกระโทก เป็นผู้ริเริ่มการนำก่อสร้าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหล่า

2. พระสว่าง

3. พระจำแลง

4. พระฉลอง ธมฺมิโก นามสกุล แสงวิรัญ พ.ศ. 2548- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.