พระยาพิริยะพิชัย (เทียบ สุวรรณิน)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 12

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2466 - 2472

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2424 มรณะ 14 มี.ค. 2480 ตรงกับวันจันทร์ เดือน 4 ขึ้น 13 ค่ำ ปีฉลู เวลา 13.30 น. ท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมโดยอาการอันสงบ คำนวณอายุได้ 57 ปี

ภูมิลำเนาจังหวัด ต.ศาลาแดง อ.บางแก้ว จ.อ่างทอง

ชื่อ-สกุลบิดา นายโต สุวรรณิน

ชื่อ-สกุลมารดา นางพัน สุวรรณิน

สถานภาพครอบครัว สมรสกับ คุณหญิงเป้า พิริยะวิชัย

บุตร 1 คน

1. เฟ็นต์ (ถึงแก่กรรมภายหลังบิดาไม่สู้ช้านัก จึงได้ทำการฌาปนกิจศพพร้อมกับพระราชทานเพลิงศพ พระยาพิริยะวิชัยคราวนี้ฯ)

ด้านการศึกษา

เมื่อเยาว์ได้เล่าเรียนหนังสือไทยในสำนักโรงเรียนหลวงวัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง เรียนอยู่ 3 ปี สอบไล่ได้ประโยคหนึ่งหนังสือไทย ได้รับประกาศนียบัตร และเข้ารับราชการแต่นั้นมา

ด้านการทำงาน

2438 เสมียนศาลจังหวัดอ่างทอง

2439 เสมียนมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง

2441 - 2443 กองอัยการจังหวัดอ่างทอง

2444 - 2448 แพ่งจังหวัดอ่างทอง

2449 ยกกระบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2450 - 2454 ยกกระบัตร จังหวัดสระบุรี

2455 - 2456 ยกกระบัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2457 - 2461 ปลัดมณฑลประจำจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานี

2462 - 2465 ข้าหลวงประจำจังหวัดแพร่

2466 - 2472 ข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา

บรรดาศักดิ์

2454 รองอำมาตย์โท

2457 อำมาตย์ตรี

2461 อำมาตย์โท

2466 อำมาตย์เอก

2452 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นขุน ประสงค์ศุขการี

2455 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นหลวง ประสงค์ศุขการี

2458 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นพระ ประสงค์ศุขการี

2464 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้น เป็น พระยาพิริยะวิชัย

เหรียญตราทางราชการที่ได้รับ

2452 ได้รับพระราชทานเหรียญรัชชมังคลาภิเศก

2454 ได้รับพระราชทานเหรียญบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ 6

2467 ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2468 ได้รับพระราชทานเหรียญบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ 7

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2460 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ เบ็ญจมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๕

2463 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ จตุตรถาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้น ๔

2469 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ จตุตรถาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4

นอกจากหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว พระยาพิริยะวิชัย ยังได้เป็นสมาชิกเสือป่าอีก คือ

2454 เข้าเป็นสมาชิกเสือป่า กองร้อยที่ 4 จังหวัดสระบุรี

2455 ย้ายไปอยู่กองร้อยที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2457 ย้ายไปประจำการอยู่กองร้อยที่ 4 จังหวัดสุรินทร์

2458 เลื่อนขึ้นเป็นนายหมู่ใหญ่ อยู่ในกองร้อย ที่ 4 จังหวัดสุรินทร์

2459 - 2461 เลื่อนขึ้นเป็นนายหมวดตรี นายหมวด โท และนายหมวดเอก ในกองร้อยที่ 4 จังหวัดสุรินทร์

2462 ย้ายไปเป็นผู้บังคับกอง กองร้อยเดินข่าวที่ 10 จังหวัดแพร่

2465 เป็นนายกองตรี คงประจำการอยู่กองร้อย ที่ 10 จังหวัดแพร่นั้น

2466 ย้ายไปเป็นผู้บังคับการกรม กรมเสือป่าราบ จังหวัดนครราชสีมา

2467 เลื่อนขึ้นเป็นนายกองโท กรมเสือป่ารักษา ดินแดน จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69. สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2557, จาก http://th.wikisource.org/wiki/ประชุมพงศาวดาร_ภาคที่_๖๙
  2. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่. สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2557, จาก http://www.phrae.go.th/file_data/v-o.pdf