นายเจริญ ภมรบุตร


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 27

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2507

ประวัติ

ด้านการทำงาน

พ.ศ. 2475 - 2479 อัยการจังหวัดสุโขทัย

พ.ศ. 2492 - 2495 ผู้ว่าราชการขอนแก่น

พ.ศ. 2495 - 2497 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2497 - 2501 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2501- 2507 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. รายพระนาม รายนาม ผู้ว่าราชการเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/index.php/2013-10-03-03-05-57
  2. เสรีภาพ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://archive.lib.kmutt.ac.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=216&Itemid=55
  3. ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจากอดีตถึงปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://sites.google.com/site/sabydeeeiei/canghwad-khxnkaen/thaneiyb-phu-wa-rachkar-canghwad
  4. รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-11-11-17-31/7-governor-in-past