พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 2

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2444-พ.ศ. 2447 (รศ. 120-123)

ประวัติ

ด้านการทำงาน

- พ.ศ. 2441-2444 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

- พ.ศ. 2444-2447 ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557, จาก http://www.buriram.ru.ac.th/index/index.php/2013-10-18-06-44-10/2013-11-27-16-37-08/2013-11-27-16-39-59/8-2013-10-18-04-04-32/58-2013-12-09-02-58-15