ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 18

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2486 - 2487

ประวัติ

ด้านการทำงาน

2482 - 2483 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

2483 - 2484 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

2486 - 2487 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อดีต - ปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/detail.php?file=manager_province&title=ż
  2. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.buriram.go.th/director/director.html