นายอุดม บุญประคอง


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 20

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2488 - 2489

ประวัติ

ชื่อ-สกุลบิดา นายแช่ม บุญประคอง

ชื่อ-สกุลมารดา นางแม้น บุญประคอง


ด้านการทำงาน

2487 - 2487 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

2488 - 2489 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี. เข้าถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2557, จาก http://123.242.157.9/governor.php
  2. อัศจรรย์วัดโสธรนิมิตต์เกิดจากนิมิตฝัน. เข้าถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2557, จาก http://www.banmuang.co.th/2011/12/อัศจรรย์วัดโสธรนิมิตต์/