พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ รศ.123 - 124 (พ.ศ. 2447 - 2448)

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด ปีมะแม ตรีศก จ.ศ.1233 (พ.ศ. 2414)

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ