กล้วยกวนสามรส


รายละเอียด

ประวัติ

นางยุพิน นัดสันเทียะ ได้นำกล้วยกับมะพร้าวมาแปรรูปถนอมอาหารทำกล้วยกวนไว้บริโภคเองในครัวเรือน ต่อมาจึงได้ชักชวนผู้ที่ปลูกกล้วยกับมะพร้าวในหมู่บ้านมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำกล้วยกวนขาย และตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขุ่น ต่อมาก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำกล้วยกวนสามรส และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นชนิดต่างๆ หลากหลายแบบทำเป็นของฝากได้ เช่น กระเข้ากล้วยกวน ชะลอม ตะกร้า กระปุก ถุง และห่อด้วยใบตองทำเป็นรูปข้าวต้มมัด ปัจจุบันกล้วยกวนได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรสชาติ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ สามารถเป็นของฝากได้ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

จุดเด่น

กล้วยกวนสามรสมีรสเปรี้ยว เผ็ด หวาน เค็ม อยู่ในรสชาติเดียวกันแต่มีรสชาติไม่จัดจ้าน รสชาติกลมกล่อมชวนรับประทาน มีความหอม นุ่ม ไม่มีแป้งผสม ไม่มีสารกันบูด ไม่ใส่สี ไม่มีสารเจือปน เป็นสีของกล้วยธรรมชาติ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2551

มผช. 35 /2546

OTOP คัดสรร 4 ดาว

ผลิตผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขุ่น

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขุ่น

ตลาดบ้านสีจาน

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:102 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์:08-9719-2058

รายการอ้างอิง

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับตำบล. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/wisdom/index.php?id=1381