แหล่งโบราณคดีโนนทองหลาง 


รายละเอียด

โบราณวัตถุที่สำรวจพบมีอายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก อายุราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว และสมัยเขมร มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 โบราณวัตถุที่พบ

1. กระดูก ได้แก่

1.1 โครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบด้วยความบังเอิญและได้นำมาเก็บรวบรวมไว้ ทำให้ไม่เห็นลักษณะเดิมโครงกระดูกดังกล่าวน่าจะถูกฝังในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปในแนวทิศเหนือ-ใต้ สิ่งของที่พบร่วมกับโครงกระดูก ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องมือเหล็กอยู่ในสภาพแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ ในบริเวณเดียวกันนี้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์อีก 1 โครง และมีโบราณวัตถุ ได้แก่ แหวนสัมฤทธิ์ และวัตถุรูปร่างกลมแบนเจาะรูตรงกลาง

1.2 กระดูกสัตว์

1.3 วัตถุทรงกลมแบนเจาะรูตรงกลาง ทำจากระดูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร โบราณวัตถุชิ้นนี้พบอยู่ร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 2

1.4 ชิ้นส่วนกำไลเปลือกหอย เป็นกำไลขนาดเล็กขอบด้านนอกทำเป็นมุมแหลม มีความหนา 0.6 เซนติเมตร

2. โบราณวัตถุประเภทดินเผา

2.1 เศษภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาเศษภาชนะดินเผาพบอยู่โดยทั่วไป มีทั้งแบบเนื้อดิน และเนื้อแกร่ง มีสีนวล น้ำตาล จากการสังเกตในเบื้องต้นด้วยตาเปล่า พบว่าเนื้อภาชนะมีส่วนผสมของเม็ดกรวด ทราย ภาชนะมีทั้งแบบผิวเรียบ และที่มีลาย เช่น ลายเชือกทาบ เคลือบน้ำดินสีแดง ขัดมัน และภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ เป็นภาชนะที่มีผิวสีดำขัดมันเป็นเส้นดำวาว หรือผิวสีนวลขัดมันเป็นลายเส้นสีดำ เครื่องถ้วยจีน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-19 เป็นภาชนะทรงตลับขนาดเล็ก

2.2 ก้อนอิฐเนื้อละเอียด มีส่วนผสมของเม็ดกรวดเล็กน้อย น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่อาจทราบลักษณะได้ เนื่องจากพบเพียงเศษก้อนอิฐเท่านั้น

2.3 ลูกกระสุนดินเผา พบลูกกระสุนดินเผาทรงกลมขนาดเล็กหลายลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 1.3-1.7 เซนติเมตร

3. โบราณวัตถุประเภทโลหะ

3.1 ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก พบอยู่ร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 1 มีสภาพแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ

3.2 แหวนสัมฤทธิ์ เป็นแหวนขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร ด้านข้างมีลวดลายขีดเป็นเส้นวนรอบ และมีวงกลมนูนขึ้นมา 1 วง โบราณวัตถุชิ้นนี้พบร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 2

4. โบราณวัตถุประเภทหิน

4.1 แกนกำไล เป็นแกนหินที่เกิดจากการผลิตกำไลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร

4.2 แท่นหินบด สภาพเกือบสมบูรณ์ ส่วนสมบูรณ์ ส่วนฐานแตกหักไปเล็กน้อย ปลายด้านหน้าทำเป็นสันนูน ขึ้นมา ขนาดยาว 19 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งกว้าง 20 เซนติเมตร อีกด้านกว้าง 19 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งมีความสูง 14 เซนติเมตร อีกด้านสูง 12 เซนติเมตร

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนทองหลาง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งโบราณคดีโนนทองหลาง. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://thepharak.khorat.doae.go.th/data/data1/old.html