เก้าอี้หวายสานพิกุลกลม


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:113/1 หมู่ที่ 16 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. คณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดนครราชสีมา. (2546). สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะทำงาน.