กระเป๋าเอกสารผ้ายวน


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:36/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. คณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดนครราชสีมา. (2546). สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะทำงาน.