ผ้าไหมคลุมไหล่ ผ้าลายขิด


รายละเอียด

ประเภทผลิตภัณฑ์: ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ระดับดาว: 4 ดาว (ปี 2553)

ขนาด: 70.00 X 180.00 X 0.00 เซนติเมตร

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:นางวันเพ็ญ แสงกันหา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ 62/1 บ้านคึมมะอุม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์:08-9949-3788

รายการอ้างอิง

  1. สินค้า OTOP อีคอมเมิร์ซ : ผ้าคลุมไหล่. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/ecommerce/120910121843