ผ้ามัดหมี่ลายช่อดอก


รายละเอียด

ผ้ามัดหมี่ลายช่อดอก กลุ่มเชื้อสายมอญ

หัวเรื่อง

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. ณัฏฐภัทร จันทวิช. เรียม พุ่มพงษ์แพทย์. พนมบุตร จันทรโชติ. (2540). ผ้าพื้นเมืองอีสาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.