ซิ่นคั่นแบบเดิมของไท-ยวน


รายละเอียด

ซิ่นคั่นแบบเดิมของไท-ยวน

หัวเรื่อง

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ผ้าพื้นเมือง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ณัฏฐภัทร จันทวิช. เรียม พุ่มพงษ์แพทย์. พนมบุตร จันทรโชติ. (2540). ผ้าพื้นเมืองอีสาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.